Αρχική Σελίδα / Κοινοτικό Συμβούλιο
Print this page

Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτταγιάκας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Βάσος Κουμπάρος (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99484856
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Λουκά (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99649685
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ττάλλη
Τηλέφωνο: 99510413
   
Ονοματεπώνυμο: Νεόφυτος Παφίτης
Τηλέφωνο: 96699284
   
Ονοματεπώνυμο: Γιαννούλα Καρακουλάκη
Τηλέφωνο: 99683072
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Κυρινή
Τηλέφωνο: 99621572
   
Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Χατζηλοϊζή
Τηλέφωνο: 99576720
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Ττάλλη (Γραμματειακός Λειτουργός)
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Ευσταθίου (Βοηθός Γραμμ. Λειτουργός)
   

 

ΒΙΝΤΕΟ

 
 

3D GALLERY

 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Designed & Developed by NETinfo Plc