Αρχική Σελίδα / Ανακοινώσεις / Τρέχουσες
Print this page

Τρέχουσες


10/09/2019
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας (μέχρι 27/9/2019)

 

Η Σχολική Εφορεία Μουτταγιάκας προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει σχέσης τιμής-ποιότητας.

04/2019
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για διαχείριση και εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας

Η ημερομηνία λήξης του πιο πάνω διαγωνισμού είναι στις 12 το μεσημέρι της 27ης Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου (Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων e-procurement) επιλέγοντας το μενού Πρόσφατοι Διαγωνισμοί ή ακολουθώντας το πιο κάτω link του Γενικού Λογιστηρίου (www.eprocurement.gov.cy)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού.

Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα www.eprocurement.gov.cy. (link).
Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος του Γενικού Λογιστηρίου στον αρ. τηλεφώνου: +357 22605050 (επιλογή 2) ή στο +357 22030545, εργάσιμες μέρες μέχρι τις 6.00 μ.μ.

ΒΙΝΤΕΟ

 
 

3D GALLERY

 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Designed & Developed by NETinfo Plc